One of the most exciting messages we received as feedback on our “Little Book about Recycling” was from Ruzha Manolova, who is an Italian language teacher at the Ivan Vazov Language High School in Plovdiv, where she leads а group called “Italian Language – Ecology and a healthy lifestyle”. The proposal was, as part of the educational process, for Ruzha and her students to translate the book into Italian. Of course, I was delighted and immediately agreed, as a result of which the Italian version of the book is now available on our website – https://awareanimals.com/piccolo-libro-sul-riciclo/Yay! 🎉🎉🎉

I cannot describe in words how grateful I am for this wonderful idea and for all the professionalism with which it was fulfilled. There is a special dedication in the book, but I can’t help mentioning here as well – Vanessa Ereva, Lilia Kostadinova, Leonora Kazakova, Borislav Chobanov, Teodora Pashikova, Nansi Chankova, Anna-Maria Posliyska(students), Ruzha Manolova(the teacher who made all this possible) and Giada Fratini(editor)- thank you all for being so environmentally aware and for taking the time to make this project accessible to more people! 💕

This inspired me to ask you, if you are a teacher or a student, would you want us to organize a similar project in your school, so that we can translate the book into as many languages as possible and make it accessible to everyone? If yes, please contact us!

———————

Едно от най-вълнуващите съобщения които получихме, като обратна връзка на нашата “Малка книжка за Рециклирането” беше от Ружа Манолова, която е преподавател по италиански език в езикова гимназия “Иван Вазов” в гр. Пловдив, където води група “Италиански език – Екология и здравословен начин на живот”. Предложението беше като част от образователния процес, Ружа и нейните ученици да преведат книгата на италиански език. Разбира се, бях във възторг и веднага се съгласих в резултат на което италианската версия на книгата вече е налична в сайта ни – https://awareanimals.com/piccolo-libro-sul-riciclo/Ура! 🎉🎉🎉

Не мога да опиша с думи колко съм благодарна за тази прекрасна идея и за целия професионализъм с който беше изпълнена. В книгата има специално посвещение, но не мога да не спомена и тук – Ванеса Ерева, Лилия Костадинова, Леонора Казакова, Борислав Чобанов, Теодора Пашикова, Нанси Чанкова, Анна-Мария Послийска(ученици), Ружа Манолова (преподавателят, който направи всичко това възможно) и Джада Фратини (редактор на проекта) – благодаря ви, че сте толкова екологично осъзнати и че отделихте от времето си, за да може този проект да стане достъпен за повече хора. 💕

Това ме вдъхнови да ви попитам, ако сте преподавател или ученик, имате ли желание да организираме подобен проект и във вашето училище, за да преведем заедно книгата на максимално много езици? Ако отговора е да, пишете ни моля!

facebook
Twitter